Καταγγελία σύμβασης εγκύου από υποκατάστημα που κλείνει.Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παρέχουν την εργασία τους σε νέο τόπο εγκατάστασης ή στα κεντρικά. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε είναι έγκυρη η καταγγελία των συμβάσεων.