Πώς εκτυπώνω κατάλογο τραπεζών;
Από την επιλογή 4.Τ.2

Από αυτή την επιλογή του προγράμματος παρουσιάζονται τα πλήρη στοιχεία από τις καρτέλες των Τραπεζών σε μορφή καταλόγου.

Θα πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις που καθορίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο του σχετικού καταλόγου.

Μάσκα κωδικού*********+…Χρησιμοποιείται σαν φίλτρο όπως και στην αναζήτηση της καρτέλλας μίας Τράπεζας και σας επιτρέπει να
προσδιορίσετε και να απομονώσετε ομάδα.

Ταξ/ση κατά Κωδικό/Επωνυμία..Επιλέγετε αν η παρουσίαση θα γίνει με ταξινόμηση ως προς τους (Κ)ωδικούς των Τραπεζών ή ως προς τις(Ε)πωνυμίες τους Αλφαβητικά. Το πρόγραμμα προτείνει
τον Κωδικό αλλά μπορείτε να μεταβάλετε την επιλογή.

Με το πλήκτρο F10 Επιλέγετε το μέσο εμφάνισης του καταλόγου.