Πώς μπορώ να εκτυπώσω κατάλογο συνδέσεων πελάτη και είδους με άλλο τιμοκατάλογο;
Από την επιλογή 5.Β.2

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις συνδέσεων.

Συγκεκριμένα…

Πελάτης……..Με SHIFT+? αναζητάτε τον πελάτη.

Μάσκα ειδών..Χρησιμοποιείται σαν Φίλτρο με το οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε μια ομάδα ειδών

Ταξινόμηση κατά Κωδικό / Περιγραφή Κ/Π
…σας επιτρέπει να προσδιορίσετε αν η παρουσίαση θα γίνει με ταξινόμηση ως προς τους (Κ)ωδικούς των πελατών ή ως προς τις (Π)εριγραφές τους (αλφαβητικά).

Ο κατάλογος εμφανίζει Κωδικό,Περιγραφή, Τιμή Χονδρικής, Τιμή λιανικής, Εκπτωση Χονδρικής, Εκπτωση Λιανικής.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10.