Πώς εκτυπώνω μηνιαία ανάλυση εσόδων μίας πιστωτικής κάρτας;
Από την επιλογή 4.Φ.4

Από αυτήν την επιλογή μπορείτε να δείτε μηνιαία ανάλυση των εσόδων ανά κάρτα.
Απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις που καθορίζουν την μορφή του καταλόγου που θα ζητήσετε.

Μάσκα………………Καθορίζετε την μάσκα Κωδικών Πιστωτικών Καρτών που σας επιτρέπει
να απομονώσετε τους Κωδικούς που σας ενδιαφέρει να δείτε
Από – Έως………..ή δίνετε επιλεκτικό διάστημα καρτών

Ταξινόμηση κατα Κωδικό/Επωνυμία…Ταξινομείτε κατά (Κ)ωδικό ή κατά (Ε)πωνυμία.

Με το πλήκτρο F10 εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές…

Ο)θόνη,Ε)κτυπωτής,Α)ρχείο,a(S)cii. Δηλώνετε την μορφή εμφάνισης του καταλόγου