Πώς εκτυπώνω κατάλογο παγίων;
Από την επιλογή 1.Ε.2

Σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν κατάλογο που θα περιλαμβάνει τα Πάγια στοιχεία της εταιρείας σας όπως τα καταχωρήσατε στο αρχείο των Πάγιων Στοιχείων.

Μπορείτε να θέσετε φίλτρα περιορισμού αναζήτησης των Παγίων:

Μάσκα*********+………..Χρησιμοποιώντας την μάσκα Κωδικού σαν φίλτρο μπορείτε να προσδιορίσετε μια ομάδα Παγίων.

Ταξ/ση Κωδικό/Περιγρ……Επιλέγετε τον τρόπο ταξινόμησης των Παγίων με Κ=κατά Κωδικό ή με Π=κατά Περιγραφή.

Όλα/Υπαρκτά/Λοιπά 123..Μπορείτε να διαχωρίσετε από τα πάγιά σας εκείνα που είτε πουλήθηκαν, είτε καταστράφηκαν. Κριτήριο διαχωρισμού από τα υπαρκτά είναι η αρχική αξία να είναι ίση με την αποσβεσθείσα.

Προϋπολογισμός Αποσβέσεων Ετους (Ν/Ο)
Εαν απαντήσουμε (Ν)αι στο τέλος της Εκτύπωσης εμφανίζει τις Αποσβέσεις του έτους για ενημέρωση μας χωρίς να γίνονται εγγραφές.
Με ως ημερομηνία σας υπολογίζει αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία που επιλέγετε.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10