Πώς εκτυπώνω κινήσεις σε ξένο νόμισμα;
Σε όλους τους καταλόγους του προγράμματος που αφορούν κινήσεις λογιστικής υπάρχει η ερώτηση “Κίνηση σε ξένο νόμισμα” όπου με (Ν) εμφανίζονται οι κινήσεις και στο ξένο νόμισμα που έχετε επιλέξει κατά την καταχώρηση τους.