Προστέθηκε φίλτρο “Προηγούμενες Χρήσεις” στις καρτέλες Πωλητών (2.3).

Θα πρέπει πρώτα από την επιλογή 5.Setup-3.Πίνακες Λογιστικής-Θ.Προηγούμενες Χρήσεις να επιλέξετε τις χρήσεις

πού σας ενδιαφέρουν.