Πώς ενημερώνεται ο κωδικός 705 και 761 ΚΑΔ έδρας και ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων;
Θα πάτε στα στοιχεία της εταιρίας στο Ε3 και στο ταμπελάκι Πίνακας Α στα πεδία ΚΑΔ Δραστηριότητας έδρας και ΚΑΔ Μεγαλύτερων κερδών θα βάλετε τα αντίστοιχα.

Το πεδίο Δ.Ο.Υ. προηγούμενης υποβολής ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο στην 1η σελίδα του Ε3 επάνω αριστερά (στη γωνία), κωδικός 007.