Πως εκτυπώνω ισοζύγιο λογιστικής & αποτελέσματα μηνός;
Από την επιλογή 3.7.1

Μπορείτε να ζητήσετε Ισοζύγιο ομάδας Λογαριασμών ή πλήρες ισοζύγιο με ανάλυση σε οποιοδήποτε βαθμό.

Απαντάτε στα μηνύματα…

Μήνας…………………1 ως 15 (13=Τακτοποιητικές, 14=Ισολογισμού, 15=Κλεισ/τος)

Σε υπερδωδεκάμηνη 1 ως 27 (25=Τακτοποιητικές, 26=Ισολογισμού, 27=Κλεισ/τος)

Βαθμός…………….οι δυνατές επιλογές είναι…

1,2,3,4 για 1ου,2ου,3ου,4ου βαθμού
5 για 3ου ΚΑΙ 4ου βαθμού
* για όλους τους βαθμούς

Κωδ Ε3 & Αναμόρφωσης.. Μπορείτε να δείτε τις γέφυρες των λογ. που αφορούν το έντυπο Ε3 αλλά και τους συντελεστές αναμόρφωσης εξόδων των λογ. δαπανών.

Μάσκα……………..δηλώνετε ομάδα Λογαριασμών πχ 7*******=Ισοζύγιο Πωλήσεων

Λογ/μοί που κινήθηκαν.με Ν(αι) θα προβληθούν μόνο οι Λογαριασμοί που κινήθηκαν στον μήνα που επιλέξατε, διαφορετικά θα προβληθούν όλοι

Κίνηση σε νόμισμα…..με (Ν)αι θα παρουσιαστούν ΚΑΙ οι κινήσεις σε νόμισμα.

Θέλετε πλήρη κατάλογο.με (Ο)χι θα προβληθούν μόνο τα Υπόλοιπα των Λογαριασμών

Προοδευτικά Υπόλοιπα στον ζητούμενο Μήνα (Ν/Ο)..
Με (Ν)αι αθροίζονται στις στήλες των Προοδευτικών Συνόλων και τα ποσά του Μήνα που ζητήθηκε.

Αποτελέσματα (Ν/Ο)….Με (Ν)αι στο τέλος του Ισοζυγίου εμφανίζετε μια κατάσταση με τα Αποτελέσματα της Εταιρείας μέχρι τον μήνα που ζητήθηκε το Ισοζύγιο

Αποσβέσεις (Ν/Ο)……Με (Ν), στα Αποτελέσματα εμφανίζονται και οι Αποσβέσεις που θα υπολογιστούν στο τέλος της χρήσης.

Εως Ημερομηνία ……..Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι ποια ημερομηνία να υπολογιστούν αποσβέσεις. θα πρέπει να απαντήσετε (Ο)χι εαν τις έχετε ήδη κάνει.

Στατιστικά ετών……… Μπορείτε να ζητήσετε να προβληθούν και τα στοιχεία προηγουμένων χρήσεων (εφόσον δεν ζητήσετε προβολή ανά μήνα). Τις προηγούμενες χρήσεις tις δηλώνετε στους πίνακες λογιστικής).

Αν ζητήσετε και αποτελέσματα τότε προβάλλονται κα τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων.

Ανάλυση δωδ/μήνου..Σας προβάλλει ανάλυση των λογαριασμών ανά μήνα 1 ως 12

Κίνηση/Υπόλοιπα…….Επιλέγετε αν θέλετε προβολής κίνησης ανά μήνα ή σε προοδευτικά υπόλοιπα.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10