Στις εργασίες Import (3.D) προστέθηκαν νέες επιλογές εισαγωγής δεδομένων Πελατών (3.D.D) και Προμηθευτών (3.D.E) από πίνακες του Excel. Στις σχετικές επιλογές θα δείτε τα πεδία που μπορείτε να εισάγετε και να δηλώσετε τις σχετικές στήλες του excel, την πρώτη γραμμή πραγματικών δεδομένων και τον αριθμό του φύλλου του excel.

Οι επιλογές προβλέπουν δυνατότητα Προβολής ή Εισαγωγής δεδομένων (η πρώτη για λόγους αρχικού ελέγχου) και ο έλεγχος δημιουργίας καρτέλας βασίζεται σε δύο πεδία, πρώτον του πεδίου
κωδικού και δεύτερον του πεδίου ΑΦΜ.

Συνεπώς δεν μπορείτε να εισάγετε νέο Πελάτη ή Προμηθευτή εάν ο κωδικός που δίνετε υπάρχει ήδη ή αν ο κωδικός δεν υπάρχει μεν, αλλά υπάρχει το ίδιο ΑΦΜ σε κάποια άλλη καρτέλα.