Πώς κάνω εξαγωγή του αρχείου προμηθευτών;
Από την επιλογή 3.Δ.2

Στο τμήμα αυτό κάνετε μεταφορά αρχείου προμηθευτών από εταιρεία σε εταιρεία ή από υπολογιστή σε υπολογιστή.

Για εισαγωγή στοιχείων θα κάνετε πάντοτε πρώτα Backup !!!

Τα διαθέσιμα φίλτρα επιλογής είναι ομάδα κωδικών και ημερομηνιακό διάστημα δημιουργίας της καρτέλας.

Μπορείτε να κάνετε οσεσδήποτε φορές την μεταφορά διότι γίνεται έλεγχος αν ο κωδικός υπάρχει ήδη οπότε δεν δημιουργούνται διπλές καρτέλες.

Η μεταφορά από και προς (Export και Import) μπορεί να γίνει δοκιμαστικά στην οθόνη και μετά να γίνει πραγματική μεταφορά στοιχείων. Aν ο κωδικός υπάρχει ήδη δεν δημιουργείτε ξανά.

Απαντάτε στα εξής μηνύματα.

1.Εξαγωγή – 2.Εισαγωγή (1/2)..Δηλώνετε αν θα κάνετε εξαγωγή/εισαγωγή στοιχείων.

Μάσκα – Από Κωδ – Εως Κωδικό..Δηλώνετε ομάδα κωδικών που σας ενδιαφέρει.

Από-Εως Ημερ. Δημιουργιάς…..Δηλώνετε αν θέλετε ημερ. διάστημα (αν θέλετε),χρήσιμο αν έχετε πολύ μεγάλα αρχεία

Οθόνη-Εκτυπωτής-Αρχείο-Ascii..Οθόνη=εικονική μεταφορά, Αρχείο = πραγματική

Τελειώνοντας σας προτείνει να γίνει αυτόματα ανακατασκευή των Index.

Αν όντως κάνατε μεταφορά θα δηλώνετε πάντοτε Ναι !!!

Τα στοιχεία προς μεταφορά καταχωρούνται σε ένα αρχείο με το παρακάτω όνομα : Supl.dat στην περιοχή mbarmbin, από όπου θα
τα αντιγράψετε σε δισκέτα για μεταφορά.

Αν η εισαγωγή γίνεται σε εταιρεία που είναι στον ίδιο δίσκο δεν χρειάζεται μεταφορά με δισκέτα του αρχείου. Μεταφέρεστε στην εταιρεία που θέλετε στην ίδια επιλογή του προγράμματος και πατάτε (2) Εισαγωγή.

Τα συμπληρωματικά αρχεία (μεμο κλπ) ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.