Πώς μπορώ να κάνω export ή import στα είδη αποθήκης;

Από την επιλογή 3.Δ.3

Μπορείτε να μεταφέρετε τμήμα ή και ολόκληρο το βασικό αρχείο των ειδών μιας εταιρείας σε μία άλλη ή από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο. Τα διαθέσιμα φίλτρα επιλογής είναι η μάσκα του κωδικού και η ημερομηνία δημιουργίας της καρτέλας.

Μεταφορά μπορείτε να κάνετε οσεσδήποτε φορές διότι γίνεται έλεγχος κωδικών και δεν δημιουργούνται διπλές καρτέλες. Επίσης προβλέπεται και δοκιμαστική μεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυπωτή) τόσο στην εξαγωγή όσο και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε πρώτα τι θα συμβεί αν κάνετε πραγματική μεταφορά.

Αν πρόκειται για εξαγωγή πρέπει να δηλώσετε από την επιλογή που ακολουθεί ποια είδη θα επιλέξετε ορίζοντας και το εύρος της ημερομηνίας δημιουργίας τους.

Τα στοιχεία προς μεταφορά καταχωρούνται σε ένα αρχείο με όνομα kind.dat στην περιοχή mbarmbin. Από εκεί θα το αντιγράψετε αν θέλετε να κάνετε μεταφορά σε άλλον υπολογιστή. Τα συμπληρωματικά στοιχεία όπως το memo δεν μεταφέρονται. Αν κάνετε εισαγωγή, τελειώνοντας σας προτείνει ανακατασκευή Index. Θα δηλώνετε πάντοτε Ναι.

Προσοχή !!! όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import) θα κάνετε οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής.