Πώς μπορώ να κάνω import απογραφής αποθήκης από ascii αρχείο;
Από την επιλογή 3.Δ.9

Μπορείτε να κάνετε αυτοματοποιημένη απογραφή ειδών αποθήκης, αν έχετε κάποιο ειδικό φορητό καταγραφικό ειδών και στην συνέχεια διαβάσετε το αρχείο μέσα από την επιλογή
αυτή.

Στην σχετική οθόνη δηλώνετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε η εργασία να προσαρμόζεται σε διαφορετικές δομές αρχείων.

Προαιρετικά κάνετε έλεγχο εισαγωγής ή/και δημιουργία εγγραφών.