Έχετε έναν ημερομίσθιο που ασφαλίζεται στα τεκμαρτά.
Τον αμοίβετε με λιγότερο ημερομίσθιο από το τεκμαρτό του. Το ημερομίσθιο το έχετε τοποθετήσει είτε στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών, είτε του έχετε αντιστοιχίσει σύμβαση ημερομισθίου που προβλέπει ημερομίσθιο λιγότερο από το τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό του.
Αυτό το τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό το έχετε τοποθετήσει στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο σχετικό πεδίο (με τα κιάλια ή με το πλήκτρο F3 μπορείτε να κάνετε αναζήτηση).

Υπολογίζετε το Δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα. Το πρόγραμμα όμως σας υπολογίζει το Δώρο στο πραγματικό ημερομίσθιό του και όχι στο τεκμαρτό. Γιατί γίνεται αυτό και τι μπορείτε να κάνετε;

Συνήθως ο ημερομίσθιος αμοίβεται, λαμβάνει πραγματικές αποδοχές ίσες ή μεγαλύτερες από τις τεκαμρτές του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι και οι συνηθισμένες, το Δώρο Χριστουγέννων ή το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστούν στις πραγματικές αποδοχές που πραγματικά είναι μεγαλύτερες από το τεκμαρτό του ποσό.
Τώρα όμως που οι αποδοχές του είναι μικρότερες των τεκμαρτών, το Δώρο θα υπολογιστεί σε αυτές τις μιρότερες αποδοχές.
΄Έχετε την επιλογή είτε μέσα από την καρτέλα του εργαζόμενου, είτε μέσα από την κίνηση της μισθοδοσίας, να επιλέξετε αν θα υπολογίζονται τα δώρα στα τεκμαρτά ή στα πραγματικά ποσά.

Αν την επιιλογή την κάνετε από την καρτέλα του εργαζόμενου θα πρέπει στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Αμοιβή στα Τεκμαρτά μπορείτε να βάλετε Ναι. Προσοχή όμως, διότι με αυτή την επιλογή όλες οι αμοιβές του εργαζόμενου (και οι τακτι-κές) θα υπολογίζονται στο τεκμαρτό. «Κλειδώνετε» μόνιμα αυτόν τον τρόπο υπολογισμού.

Αν όμως θέλετε ο υπολογισμός στα τεκμαρτά να γίνεται μόνο σε ορισμένες κινήσεις (και όχι σε όλες) τότε ενδείκνυται να ορί-σετε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού μέσα στην εκάστοτε κίνηση της μισθοδοσίας. Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Μισθοδοσία Περιόδου και θα πάτε στο ταμπελάκι Παράμετροι. Στο πεδίο Αμοιβή στα Τεκμαρτά θα βάλετε Ναι, και μετά θα υπολογίσετε την μισθοδοσία σας.