Στην ΑΠΔ το πεδίο Ημερομίσθιο, πώς ενημερώνεται;
Στο πεδίο Ημερομίσθιο εμφανίζεται το σχετικό ημερομίσθιο μόνο αν ο εργαζόμενος είναι Εργάτης. Επίσης αν είναι με τεκμαρτό ημερομίσθιο τότε θα εμφανιστεί αυτό το τεκμαρτό. Αν έχετε δύο εργαζόμενους με τεκμαρτά, ο ένας είναι υπάλληλος και ο άλλος ημερομίσθιος (π.χ. κομμωτής- υπάλληλος, και βοηθός κομμωτή- εργάτης), τότε στον μεν ημερομίσθιο θα φανεί το τεκμαρτό ημερομίσθιο στο σχετικό πεδίο, ενώ για τον υπάλληλο όχι.