Έχετε ημερομίσθιο που σε προηγούμενες μισθοδοσίες δεν πολλαπλασίαζε το ημερομίσθιό του με το 1,2, και από μία μισθοδοσία και μετά το πολλαπλασιάζει. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Θα πάτε στις Μισθοδοσίες (στην κίνηση) στο ταμπελάκι Παράμετροι για να δείτε αν η κίνηση είχε υπολογιστεί τότε με την Πρότυπη κίνηση και τώρα με το Ημερολόγιο. Με την Πρότυπη κίνηση δεν θα του υπολογίσει αναλογία του Σαββάτου.