Έχετε ημερομίσθιο που δουλεύει μερικές ώρες την ημέρα (μερικές ή όλες τις ημέρες). Στο ιστορικό, εξέλιξη αποδοχών ποιο ημερομίσθιο θα βάλετε;
Θα βάλετε αυτό που θα παίρνει για τις μειωμένες ώρες που δουλεύει, ΜΕΙΩΜΕΝΟ κατά 1,2 (ώστε μετά το πρόγραμμα στην κίνηση να το πολλαπλασιάσει με το 1,2).

Παράδειγμα: Το πλήρες ημερομίσθιό του είναι πχ 50€. Στους ημερομίσθιους το ημερομίσθιο της σύμβασης δεν είναι πολλαπλασιασμένο με το 1,2 κι ας αναφέρεται σε 8ωρο. Όμως αν κάνετε κίνηση με πλήρη απασχόληση, οι πληρωτέες του θα είναι πχ 26,4 δηλαδή 22 φυσικές παρουσίας, και 22*1,2 = 26,4.

Άρα είναι : 50€ * 22* 1,2 ή (50€ * 1,2) *22. Άρα ενώ το ημερομίσθιο είναι 50€, κανονικά θα διαμορφωθεί στο 50*1,2 = 60€ .
Συνεπώς θα είναι:

Για τις 3 ώρες το ημερομίσθιό του θα πρέπει να είναι: 50€ *3/8 = 18,75€. Αν βάλετε αυτό το ποσό στο ιστορικό μετά στην κίνηση μισθοδοσίας θα σας το υπολογίσει αυξημένο με το 1,2, άρα το ημερομίσθιο στην κίνηση θα είναι:
18,75€* 1,2= 22,5€.
Αυτό γιατί στην ουσία η σύγκριση θα πρέπει να γίνει με τα 60€ και όχι με τα 50€ (απλά μπορεί να μπερδέψει λίγο διότι τα 60€ δεν φαίνονται κάπου, είναι όμως στην ουσία το 50 * 26= 50* (22*1,2) = (50*1,2)*22 = 60* 22.
Δηλαδή είναι: 60€ για 8 ώρες για 22 ημέρες.
Χ 3 22

Χ= 3/8*60 = 22,5€.

Το μειωμένο λοιπόν ημερομίσθιο που θα πάρει με βάση τις λιγότερες ώρες που δουλεύει, συγκρίνεται όχι με το ημερομίσθιο καθ’εαυτώ, όπως αυτό γράφεται στην σύμβασή του, αλλά προσαυξημένο με το 1,2. ( στο συγκεκριμένο παράδειγμα η σύγκριση έγινε με τα 60€ και όχι με τα 50€).

Να σημειώσουμε ότι αυτή η λογική δεν ισχύει για τους μισθωτούς, καθώς ο μισθός της σύμβασης αναφέρεται στις 25 ημέρες (που είναι οι 21 φυσικές *1,2), δηλαδή το έχει ενσωματώσει το 1,2.