Έχετε έναν ημερομίσθιο που του δίνετε ένα εξωτερικό επίδομα. Τον παρακολουθείτε με σύμβαση ημερομισθίου. Θέλετε όμως αν η σύμβαση αυξηθεί, το σύνολο των αποδοχών του να μην μεταβληθεί, αφού εσείς υπερκαλύπτετε ήδη την αύξηση της σύμβασης με το επιπλέον επίδομα που του δίνετε. Πώς θα το χειριστείτε;
Θα δημιουργήσετε ένα νέο επίδομα. Στο ταμπελάκι Υπολογισμός, στο πεδίο Τρόπος Υπολογισμού θα ορίσετε το max αποδοχές. Στο πεδίο Αξία Επιδόματος θα βάλετε το μέγιστο ημερομίσθιο που θα δίνετε στον εργαζόμενο, δηλαδή αυτό που προκύπτει μαζί με την άθροιση του επιδόματος.
Παράδειγμα: Η σύμβαση προβλέπει ημερομίσθιο 50€, και εσείς θα του δίνετε και επίδομα αξίας 20€, σύνολο 70€. Θέλετε αν αυξηθούν οι αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση, να μειωθεί αυτόματα το επίδομα ώστε το σύνολο να είναι πάντα 70€. Θα βάλετε λοιπόν στο πεδίο Αξία Επιδόματος τα 70€. Το πρόγραμμα θα σας εμφανίζει στην μισθοδοσία και στις σχετικές εκτυπώσεις ως ημερομίσθιο τα 50€, και ως επίδομα 20€. Αν τώρα οι αποδοχές της σύμβασης αυξηθούν, πχ στα 60€ τότε το πρόγραμμα αυτόματα θα προσαρμόσει το επίδομα στα 10€ ώστε να διατηρείται το σύνολο στα 70€. Άρα στην μισθοδοσία και στις σχετικές εκτυπώσεις θα σας εμφανίζεται ως επίδομα τα 10€ και ως ημερομίσθιο 60€, σύνολο πάλι 70€.
Αν τώρα η σύμβαση αυξηθεί πολύ και ξεπεράσει τα 70€ τότε το επίδομα θα σας εμφανιστεί ως αρνητικό ώστε να διατηρούνται πάντα οι αποδοχές στα 70€.