Από πού θα πάρετε μία εκτύπωση για όλους τους εργαζόμενους με την αύξουσα ταξινόμηση των ημερομηνιών πρόσληψης ώστε να ενημερώσετε και το πορτοκαλί βιβλίο;

Θα πάτε στους Εργαζόμενους, κάνετε δεξί κλικ σε έναν από αυτόν και επιλέγετε τις Εκτυπώσεις. (ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή). Η πρώτη επιλογή Ευρετήριο, περιλαμβάνει τα εξής:

Η επιλογή Ευρετήριο είναι κοινή για όλους τους εργαζόμενους, από όποιον εργαζόμενο και να την επιλέξετε θα σας δώσει τα ίδια αποτελέσματα.

Αν έχετε μπει σε συγκεκριμένη εταιρία τότε θα σας εμφανίσει την λίστα με τους εργαζόμενους, τις Ημερομηνίες Πρόσληψης
– και τις Ημερομηνίες λήξεως της αδείας των αλλοδαπών εφόσον υπάρχουν-
με αύξουσα ταξινόμηση. Επίσης θα σας εμφανίσει τις ώρες του εργαζόμενου όπως αυτές τις έχετε βάλει στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών για τον αντίστοιχο μήνα (κάνοντας αντίστροφη αναγωγή των ωρών στο 8ωρο).

Π.χ. ο εργαζόμενος είναι ημερομίσθιος και το Ιστορικό έχει ως εξής:

1ος μήνας 3,33 ώρες
2ος 5 ώρες
3ος 2 ώρες

Σημείωση: Οι ώρες του ιστορικού (το 3,33 κτλ) ενημερώνονται αυτόματα από το Ωράριο που έχετε βάλει στον εργαζόμενο στο πεδίο Εταιρικά καθώς και από το Πλήρες Ωράριο Όλες οι Ημέρες που βάζετε στο ταμπελάκι Εργασιακά στα αντίστοιχα πεδία.

Αν έχετε ημερομηνία συστήματος στον Ιανουάριο τότε στις ώρες του (στο Ευρετήριο) θα σας εμφανιστεί: 3,33*8/6,667 = 4
Αν είστε στον Φεβρουάριο (είτε ως Ημερομηνία Συστήματος ή αν την αλλάξετε εσείς) τότε στις Ώρες θα εμφανιστούν 5*8/6,667= 6
Στον 3ο μήνα 2*8/6,667 =2,40.

Αν ΔΕΝ έχετε μπει σε συγκεκριμένη εταιρία (θα εμφανίζονται όλοι οι εργαζόμενοι όλων των εταιριών) και επιλέξετε το Ευρετήριο, τότε θα σας εμφανιστούν τα ίδια αποτελέσματα ανά εταιρία.