Έχετε έναν εργαζόμενο που έχετε βάλει Ημερομηνία Αποχώρησης. Παρατηρείτε όμως ότι στον μήνα που έχετε βάλει την ημερομηνία αποχώρησης, στην Μισθοδοσία Περιόδου, το πρόγραμμα δεν εμφανίζει ανενεργό τον εργαζόμενο αυτό, αλλά τον φέρνει κανονικά μεταξύ των υπολοίπων εργαζόμενων. Γιατί γίνεται αυτό;
Αν είστε στην Μισθοδοσία Περιόδου μέσα στον ίδιο μήνα που έχετε βάλει την Ημερομηνία Αποχώρησης τότε θα φαίνεται σαν ενεργός ο εργαζόμενος με την λογική ότι υπάρχουν ακόμα κινήσεις που εκκρεμούν (άδεια, επίδομα, δώρα, αποζημίωση κτλ). Αν πάτε στην Μισθοδοσία περιόδου σε μήνα μεταγενέστερο της ημερομηνίας πρόσληψης τότε ο εργαζόμενος θα εμφανίζεται με αστεράκι, ως ανενεργός.
Γενικά αν έχετε βάλει μελλοντική Ημερομηνία Αποχώρησης στον εργαζόμενο τότε μέχρι το πρόγραμμα να «συναντήσει» την ημερομηνία στην ημερομηνία συστήματος, θα εμφανίζει τον εργαζόμενο ως κανονικά ενεργό.
Πχ: Η ημερομηνία συστήματος είναι 01/06/2099 και η ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου όπως την έχετε βάλει μέσα στις ημερομηνίες του, είναι 01/10/2099. Ο εργαζόμενος θα εμφανίζεται κανονικά ως ενεργός.
Όταν η ημερομηνία συστήματος ξεπεράσει τον 10ο μήνα τότε ο εργαζόμενος θα σταματήσει να είναι ενεργός, και πλέον θα εμφανίζεται με αστεράκι.
Αυτό βοηθάει πολύ και στις περιπτώσεις που έχετε εποχιακούς εργαζόμενους που τους βάζετε εξ’αρχής την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Οι εργαζόμενοι αυτοί στην ουσία είναι κανονικά ενεργοί, παρ’ ότι έχουν ημερομηνία αποχώρησης.