Πώς θα ορίσετε το Ημερολόγιο του εργαζόμενου ώστε στην Μισθοδοσία σας (στην Μισθοδοσία Περιόδου, στο πλήκτρο οθόνης Ημερολόγιο) να υπολογίζονται αυτόματα οι ημέρες εργασίας των εργαζόμενών σας;
Για να υπολογίζει το πρόγραμμα αυτόματα τις ημέρες από το ημερολόγιο θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ωράριο και να το αντιστοιχίσετε στον εργαζόμενo (για την δημιουργία ωραρίων παρακαλώ επισκεφθείτε την αντίστοιχη ερώτηση στην κατηγορία ερωτήσεων Γενικές Λειτουργίες).