Ανοίγετε έναν οικοδόμο αλλά παρατηρείτε ότι στο ταμπελάκι Μισθοδοσία η εφαρμογή δεν σας αφήνει να επιλέξετε άλλον τρόπο καταχώρησης εκτός από το ημερολόγιο. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Για να υπολογιστεί αυτόματα η μισθοδοσία του οικοδόμου θα πρέπει να υπάρχει ωράριο και να είναι με ημερολόγιο ώστε από το εύρος των ημερομηνιών που θα βάλετε μέσα στην μισθοδοσία των οικοδόμων να υπολογιστούν αυτόματα οι μισθοδοτούμενες ημέρες του. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε και τον αριθμό των ημερών καθώς και το ποσό των μικτών του αποδοχών.
Σημείωση: Οι αμοιβές του οικοδόμου θα πολλαπλασιάζονται με το 1,2 ακόμα κι αν είναι με μερική απασχόληση, μερικές ώρες την ημέρα.