Πώς μπορώ να κάνω ημερολογιακή οργάνωση εγγραφών αποθήκης;

Από την επιλογή 2.Α.1

Πατήστε ALT+O(όμικρον).

Με αυτή την επιλογή το πρόγραμμα οργανώνει ημερολογιακά τις αναλυτικές εγγραφές της αποθήκης.