Έχετε υπολογίσει μισθοδοσία για κάποιον οικοδόμο όπου τον συγκεκριμένο μήνα εργάστηκε κατά περιόδους στην εταιρία. Πχ εργάστηκε από τις 01/10/2008 έως τις 06/10/2008, μετά από τις 15/10/2008 έως τις 20/10/2008, κτλ. Το πρόγραμμα στην ΑΠΔ σας φέρνει όμως στρογγυλοποιημένες τις ημέρες που εργάστηκε ο εργαζόμενος για την κάθε περίοδο και όχι όλες, όπως αυτές εμφανίζονται στην ανάλυση της μισθοδοσίας. Γιατί γίνεται αυτό;
Στην κίνηση της μισθοδοσίας σας εμφανίζονται οι πληρωτέες ημέρες. Οι ασφαλίσιμες όμως ημέρες για την ΑΠΔ θα πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένες και όχι με δεκαδικό αριθμό. Το πρόγραμμα θα τις στρογγυλοποιήσει τις ημέρες. Π.χ. ο οικοδόμος εργάστηκε στην μία περίοδο 3,6 ημέρες, 9,6 στην επόμενη περίοδο και 6 στην τελευταία περίοδο, πάντα μέσα στον ίδιο μήνα. Σύνολο 19,2 ημέρες .> ασφαλίσιμες 19 (στρογγυλοποιημένες).
Αν τώρα πάτε στην ΑΠΔ θα σας φέρει: 4 ημέρες ( η στρογγυλοποίηση του 3,6), 9 ημέρες (η στρογγυλοποίηση του 9,6), και 6 ημέρες (είναι ήδη στρογγυλοποιημένο).

Μην σας απασχολεί ο τρόπος με τον οποίον το πρόγραμμα κάνει τις διάφορες στρογγυλοποιήσεις στις ημέρες. Το πρόγραμμα κάποιες ημέρες τις στρογγυλοποιεί προς τα κάτω και κάποιες προς τα επάνω, με σκοπό τελικά να σας εμφανίζει το σύνολο των ημερών: 4+9+6 = 19 ημέρες. Μπορείτε να αποστείλετε την ΑΠΔ κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.