Έχετε οικοδόμους και περνάτε τις κινήσεις τους από τις κινήσεις οικοδόμων. Βάζετε το ημερολογιακό διάστημα, σας εμφανίζει τις πληρωτέες ημέρες και λίγο πιο δεξιά αντίστοιχα τις μισθοδοτούμενες και τις ασφαλιστικές.
Τώρα στο πεδίο Μισθοδοτούμενες ημέρες βάζετε έναν δικό σας αριθμό πληρωτέων ημερών. Παρατηρείτε όμως ότι ενώ τις αλλάζει στο πεδίο Μισθοδοτούμενες ημέρες, δεν το αλλάζει στο πεδίο Ασφαλιστικές. Γιατί γίνεται αυτό;

Θα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και θα δείτε αν στον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας έχετε βάλει την Πρότυπη κίνηση και έχει συγκεκριμένο αριθμό ασφαλίσιμων ημερών. Θα πρέπει να το κάνετε Ημερολόγιο.
Ακόμα κι αν είναι στο Ημερολόγιο μπορεί η κίνηση να έχει ήδη υπολογιστεί με την πρότυπη κίνηση (δηλαδή στις κινήσεις οικοδόμων να προσπαθείτε να πειράξετε μία ήδη καταχωρημένη κίνηση).
Θα πάτε στις Κύριες εργασιές > Μισθοδοσία Περιόδου, και θα καλέσετε την κίνηση των οικοδομικών. Θα πάτε στο ταμπελάκι Παράμετροι και στο πεδίο Παράμετροι στο πεδίο Μέθοδος αυτόματης καταχώρησης θα δείτε αν έχει επιλεχθεί η Πρότυπη κίνηση. Αν ναι, τότε:
Θα πάτε στην καρτέλα του οικοδόμου και θα ορίσετε ως τρόπο υπολογισμού το ημερολόγιο. Καλό είναι να κλικάρετε και τους μήνες, στην στήλη Μήνες χρήσης ημερολογίου.
Μετά θα διαγράψετε τις κινήσεις οικοδομικών (από το κύκλωμα οικοδομικών) και θα ξανά κάνετε ενημέρωση μισθοδοσίας οικοδομικών. Μετά θα περάσετε, θα ξανά υπολογίσετε την κίνηση.
Τώρα όσες ημέρες βάλετε εσείς στο Μισθοδοτούμενες ημέρες τόσες θα εμφανιστούν και στις Ασφαλιστικές.