Έχετε οικοδόμους. Σε έναν συγκεκριμένο οι ημέρες απασχόλησης στον Αναλυτικό Πίνακα της Οριστικής ΦΜΥ δεν συμφωνεί με τις ημέρες της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και γενικά τις μισθοδοτούμενες ημέρες. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Θα δείτε αν σε αυτόν τον μήνα που έχετε κάνει τις Κινήσεις του οικοδόμου έχει γίνει ενημέρωση μισθοδοσίας του. Αν όχι, τότε θα κάνετε κανονικά την ενημέρωση μισθοδοσίας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να είχατε διαγράψει την κίνηση του Οικοδόμου. Μετά δεν κάνατε ενημέρωση μισθοδοσίας, ή πήγατε να κάνετε και δεν σας άφησε γιατί είχαν κλειδώσει οι κινήσεις.