Πώς παράγεται και υποβάλλεται το αρχείο IL01PIS.ZIP, το οποίο αφορά τη Συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων πελατών-προμηθευτών;
Σε περίπτωση που υπάρχει και πιστωτική ΜΥΦ σε μια εταιρία, το αρχείο IL01PIS.ZIP παράγεται μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου IL01.ZIP, δηλαδή της κανονικής ΜΥΦ. Εφόσον επιλέξετε μέσα από τις Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου την κατάσταση ΜΥΦ, στη συνέχεια θα κλικάρετε το εικονίδιο της ηλεκτρονικής αποστολής. Θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής του αρχείου IL01.ZIP για τη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών-προμηθευτών και αφού επιστρέψετε στο πρόγραμμα μετά την υποβολή, θα εμφανιστεί το μήνυμα: Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΥΦ. Κλικάροντας το button OK επαναλαμβάνεται αυτόματα και η διαδικασία υποβολής του αρχείου IL01PIS.ZIP, που αφορά την πιστωτική ΜΥΦ.