Πώς μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά την αναγγελία πρόσληψης; Γιατί σας βγάζει μήνυμα «Ο κωδικός δεν υπάρχει»?

Θα πάτε μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου στο tab Αναγνώριση και θα πάτε κάτω δεξιά στο πλήκτρο οθόνης Ηλεκτ. Στ όπου και θα συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία. Εκεί έχετε -2- tabs τα «Στοιχεία εργαζόμενου» και τα «Στοιχεία εκπαίδευσης». Θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον όσα είναι αναγκαία για την ενημέρωση της φόρμας τους (τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα τους, στο site τους, είναι με κόκκινα γράμματα).

Αν κατά την υποβολή σας εμφανίσει μήνυμα Λάθος κωδικός. Ο κωδικός δεν υπάρχει: τότε θα δείτε τον ΚΑΔ που έχετε βάλει καθώς και τον Κωδικό ειδικότητας να είναι τα σωστά.