‘Ελεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων ΙΚΑ- Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.
‘Ελεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων ΙΚΑ- Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ.Ε.: Γ32/555/ 16-04-2007

Με αφορμή προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήματα ΙΚΑ, σχετικά με το θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικές οδηγίες είχαν δοθεί με το ΑΠ Γ/32/9980/10-01-2003 Γενικό Έγγραφο, τις οποίες σας υπενθυμίζουμε για άμεση εφαρμογή, ώστε να εκλείψουν οι ουρές και τα προβλήματα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας:

-Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων αποδεικνύεται με τις ετικέτες ασφαλιστικής ικανότητας, που αποστέλλονται στους ασφαλισμένους και επικολλώνται στο Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας.

-Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, δεν απαιτείται θεώρηση του Οικογενειακού Βιβλιαρίου για τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας, εφόσον αυτά είναι, είτε σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν φυσικά ασφαλιστική ικανότητα, είτε τέκνα, που δεν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι τέλους του τρέχοντος έτος .

Κατά συνέπεια, στους έμμεσα ασφαλισμένους ( συζύγους, τέκνα κάτω των 18 ετών, κλπ) θα παρέχονται όλες οι Υπηρεσίες Υγείας, με την προσκόμιση του Οικογενειακού Βιβλιαρίου, αλλά και του Βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.

-Οι ασφαλισμένοι των Υποκαταστημάτων, στα οποία λειτουργεί ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, δεν χρειάζεται να θεωρήσουν εκ νέου την ισχύ του οικογενειακού ιατρού, εφόσον έχει ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα. Η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού γίνεται άπαξ.

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση πολλών ιατρών και ελεγκτών για το θέμα και παραπέμπονται ασφαλισμένοι στα Υποκαταστήματα, για θεώρηση Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές στα Τμήματα Μητρώου των Υποκαταστημάτων μας, χωρίς να είναι αυτό αναγκαίο.
Για το λόγο αυτό, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ, ώστε να ενημερωθούν με υπογραφή, όλοι οι ιατροί, οι ελεγκτές και οι υπάλληλοι της Γραμματείας της Μονάδας, ώστε στο μέλλον να εκλείψουν τέτοιου είδους προβλήματα.