Μη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στο Ι.Κ.Α., η οποία ήδη έχει αναγνωρισθεί στο Δημόσιο ή το NAT ή σε ασφαλιστικό φορέα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΤ. : εγκ. 75/83, 59/85, 12/01.
Με την εγκύκλιο 12/01 σας είχαμε διευκρινίσει ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό της εποπτείας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στο NAT (εποπτείας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) ή στο Δημόσιο, δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό.

Όμως, με αφορμή αιτήματα ασφαλισμένων, που εμμένουν στην αναγνώριση χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας στο Ι.Κ.Α., η οποία έχει ήδη αναγνωρισθεί στο Δημόσιο ή το NAT, απευθύναμε ερώτημα προς την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με σχετικό έγγραφο της η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναλαμβάνει την θέση, την οποία είχε και παλαιότερα εκφράσει, ότι δηλ. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί στο Δημόσιο ή το NAT δεν μπορεί να αναγνωρισθεί και από άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας.