Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ –ΤΕΑΜ) από 1-5-2007.Θέμα: Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ –ΤΕΑΜ) από 1-5-2007.

Σας γνωρίζουμε ότι με την Π.Κ.14/13-4-2006 Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , διετούς ισχύος, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ορίστηκε από 1-1-2006 σε 27,18 €, από 1-9-2006 σε 27,96 € και από 1-5-2007 σε 29,39 ευρώ
Μετά από αυτό και επειδή το ποσό του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί τη βάση του υπολογισμού των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το νέο βασικό ποσό της σύνταξης ανέρχεται σε ευρώ 66,13 (29,39 Χ 25 Χ 9%) επί του οποίου θα υπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω ασφαλιστικής κλάσης και χρόνου ασφάλισης.
Τονίζουμε ότι τα νέα ποσά ισχύουν γι΄ απονομές συντάξεων με έναρξη συνταξιοδότησης από 1-5-2007 και μετά και όχι για τους ήδη συνταξιούχους (εγκ.12/91).