Πώς ενημερώνετε τον λογαριασμό 531, την Ιδιόχρηση μέσα στο Ε3 (στην σελίδα -2- στο δ- Δαπάνες);
Θα πάτε στο Γενικό Λογιστικό σχέδιο και θα δείτε αν ο λογαριασμός υπάρχει. Επίσης θα δείτε αν υπάρχει και στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας. Αν όχι θα πρέπει να τον δημιουργήσετε και να βάλετε και την συνδεσμολογία του ( 00531 ). Μετά θα πάτε να κάνετε την κίνηση του εξόδου της ιδιόχρησης. Θα πρέπει να ανοίξετε και έναν προμηθευτή (που πχ θα τον πείτε Ιδιόχρηση), ώστε μετά την κίνηση να ενημερωθεί και το αντίστοιχο πεδίο του Ε3.