Ιδιοκτήτης ατομικής εταιρίας που ταυτόχρονα δουλεύει και ως υπάλληλος πού ασφαλίζεται:
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι ασφαλίζονται μόνο σε έναν φορέα που θα πρέπει να επιλέξουν με δήλωσή τους , μέσα σε ένα 6μηνο από την ανάληψη της 2ης δραστηριότητας. Αν δεν γίνει αυτό τότε θα ασφαλίζεται στον 1ο φορέα.