Τι σημαίνει το μήνυμα «Η κίνηση έχει εκτυπωθεί στην Προσωρινή Φόρου» ;
Αυτό το μήνυμα σας εμφανίζεται στην Μισθοδοσία Περιόδου, όταν πάτε να αλλάξετε κάτι σε κάποια μισθοδοσία που ήδη έχει ενημερώσει την Προσωρινή, οπότε όποια αλλαγή γίνει επηρεάζει αντίστοιχα και την Προσωρινή Δήλωση.