Πηγαίνετε να παρέμβετε σε μία μισθοδοσία που είχατε τρέξει, αλλά το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα: Η κίνηση έχει εκτυπωθεί στην Προσωρινή Δήλωση. Τι σημαίνει αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Αυτό σημαίνει ότι έχετε κάνει Οριστικοποίηση της ΑΠΔ από τις Βοηθητικές > Οριστικοποίηση > Προσωρινής Δήλωσης. Από την επιλογή αυτή ορίζετε το ημερολογιακό εύρος για το οποίο και θέλετε να γίνει η οριστικοποίηση.
Το πρόγραμμα λοιπόν σας εμφανίζει αυτό το προειδοποιητικό και όχι υποχρεωτικό μήνυμα, ώστε να υπενθυμίσει ότι η κίνηση έχει ενημερώσει την Προσωρινή σας Δήλωση.