Πληρωμή στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των συνταξιούχων οι οποίοι είχαν καταγραφεί έως τις 12/10/2012 και δεν κατέστη εφικτή η πληρωμή τους στα πιστωτικά ιδρύματα στις 22.10.2012Αθήνα, 22 .10. 2012

Αριθ. Πρωτ.Σ00/84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-

ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 , -198

e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Θ Ε Μ Α : «Πληρωμή στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των συνταξιούχων οι οποίοι είχαν καταγραφεί έως τις 12/10/2012 και δεν κατέστη εφικτή η πληρωμή τους στα πιστωτικά ιδρύματα στις 22.10.2012.»

Με αφορμή τις δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία πληρωμής των συνταξιούχων στα πιστωτικά ιδρύματα για τις συνταξιοδοτικές παροχές μηνός Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι είχαν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για φυσική καταγραφή τους, είτε στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω εκπροσώπου, είτε στα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ΕΛΤΑ), σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής τους από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και μετά από τις Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων όλων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις συνταξιοδοτικές παροχές που δικαιούνται (κύρια σύνταξη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ, εξωιδρυματικό επίδομα, κύρια σύνταξη ΤΑΠΙΛΤ). Επισημαίνεται ότι η πληρωμή της σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ θα μπορεί να γίνει από τις 26/10/2012 και μετά σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εκτός του Τοπικού Υποκ/τος ΤΑΠ-ΟΤΕ-162).

Ως προς τη διαδικασία πληρωμής, θα πρέπει, κατ’ αρχήν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, να έχει αποκλειστεί ο τρόπος πληρωμής (Δ), δηλαδή η δυνατότητα πληρωμής από πιστωτικό ίδρυμα, και να εμφανίζεται η ένδειξη (1), προκειμένου στη συνέχεια να δίνεται η εντολή πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που εμφανίζεται η ένδειξη (1), δηλαδή πληρωμή από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει από τους συνταξιούχους να ζητείται το αποδεικτικό καταγραφής και εφ’ όσον το έχουν να κρατείται φωτοτυπία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ