Πληρωμή στα πιστωτικά ιδρύματα των συνταξιούχων οι οποίοι απογράφηκαν έως τις 12/10/2012. Τροποποίηση οδηγιώνΑθήνα, 18.10.2012

Αριθ. Πρωτ.Σ00/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 , -198

e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Θ Ε Μ Α : «Πληρωμή στα πιστωτικά ιδρύματα των συνταξιούχων οι οποίοι απογράφηκαν έως τις 12/10/2012. Τροποποίηση οδηγιών.»

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. Σ00/77/11.10.2012 Γενικό Έγγραφο.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους συνταξιούχους που προσήλθαν για φυσική καταγραφή, είτε στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ΕΛΤΑ), το χρονικό διάστημα από 08/10/2012 έως και 12/10/2012, και για να διευκολύνει το έργο των υπηρεσιών πληρωμών συντάξεων των Υποκαταστημάτων, εξασφάλισε την καταβολή της σύνταξής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επομένως, τροποποιούνται οι οδηγίες του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου ως προς το θέμα αυτό και ισχύει πλέον ότι τόσο οι συνταξιούχοι που είχαν καταγραφεί εντός της προθεσμίας καταγραφής (μέχρι 5 Οκτωβρίου) όσο και εκείνοι που καταγράφηκαν από 8.10.2012 μέχρι και 12.10.2012 θα εισπράξουν τις συνταξιοδοτικές παροχές που δικαιούνται (κύρια σύνταξη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ, εξωιδρυματικό επίδομα, κύρια σύνταξη ΤΑΠΙΛΤ) από τα πιστωτικά ιδρύματα στις 22 Οκτωβρίου 2012. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή της σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα θα γίνει στις 26/10/2012.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστά σε όσους δεν απογράφηκαν έως και τις 12/10/2012 να προσέρχονται στα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος από τις 22/10/2012 και μετά, προκειμένου με μία μόνο επίσκεψή τους, μετά την καταγραφή της φυσικής παρουσίας τους, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ