Οδηγίες για την συνέχιση εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων κρατών–μελών της Ε.Ε., χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την καταχώρηση των εντύπων Ε125 GRΑθήνα, 26 / 7 / 2012
Αριθ. Πρωτ. Γ99 / 505

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
Πληροφορίες : Σ. ΤΡΙΓΚΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210-6746295
Fax: 210-6741377
E-mail: dasika@ika.gr
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΤΑΣΑΚΟΥ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 272 – 4
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την συνέχιση εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων κρατών–μελών της Ε.Ε., χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την καταχώρηση των εντύπων Ε125 GR»

ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 8/12 της Δ/νσης Παροχών, εγκύκλιο 21/10 και 56/04 της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων

Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων όπως και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εξακολουθούν από 1/1/2012 να προσέρχονται για θέματα Παροχών Ασθενείας σε είδος, στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων από τις οποίες εξυπηρετούντο και οι οποίες συνεχίζουν να προβαίνουν στον έλεγχο και στην ενδεχόμενη απόδοση δαπανών προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κατά συνέπεια και οι ασφαλισμένοι της Ε.Ε., του ΕΟΧ και της Ελβετίας κάτοχοι των ανάλογων Βεβαιώσεων-Εντύπων Δικαιώματος για παροχές ασθενείας σε είδος, θα συνεχίσουν να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Παροχών και Μητρώου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως και πριν την 1/1/2012, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ισχύος του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

Ως εκ τούτου και η δημιουργία των αντίστοιχων Λογαριασμών χρέωσης των ξένων φορέων, με τα έντυπα Ε125 και Ε127, θα συνεχίσει να γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω των σχετικών εφαρμογών του ΟΠΣ- ΙΚΑ, από τα Τμήματα Παροχών Ασθενείας, Μητρώου Ασφαλισμένων και την Μονάδα Έκδοσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Καρτών (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.), της Δ/νσης Εφαρμογών.

Αναλυτικά:

Τα Τμήματα Παροχών στην παρούσα φάση και μέχρι νεότερων οδηγιών συνεχίζουν να συντάσσουν τα έντυπα Ε 125 GR μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατόχων εντύπων δικαιώματος Ε.Κ.Α.Α, Π.Π.Α, με βάση το έντυπο επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α).

β) πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατόχων εντύπων δικαιώματος ( Ε106, Ε112, Ε120, Ε123 ή S1, S2, DA1) τα οποία δεν αντικαθίστανται από την κάρτα και για τους οποίους θα εξακολουθήσει να ισχύει η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου ειδικού τύπου, όπως ισχύει σήμερα.

γ) πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατόχων εντύπων δικαιώματος Ε109 και Ε121 από 01-05-2010. (Σημειώνουμε ότι μέχρι και την 30-04-2010 ισχύει η αναζήτηση δαπανών με μηνιαία κατ’ αποκοπή ποσά, με έντυπα Ε127GR από τα Τμήματα Μητρώου).

Η Διεύθυνση Εφαρμογών ( ΜΕΔΕΚ ) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζει να συντάσσει τα έντυπα Ε125 GR για δαπάνες νοσηλείας κατόχων ΕΚΑΑ, ΠΠΑ και για κατόχους εντύπων δικαιώματος Ε 109 και Ε 121 από 01-05-2010.

Τα Τμήματα Μητρώου συνεχίζουν να συντάσσουν Ε127GR

-Προκειμένου για κατόχους Ε109 CH και Ε121 CH (ΕΛΒΕΤΙΑΣ),
Έως και την 31 Μαρτίου 2012

-Προκειμένου για κατόχους Ε109 ΝΟ και Ε121 ΝΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ)
Ε109 ΙS και Ε121 IS (ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ)
E109 LI και E121 LI (ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ)
Έως και την 31 Μαΐου 2012

Σας επισημαίνουμε ότι η άμεση δημιουργία λογαριασμών των εντύπων Ε125 GR εντός ενός μήνα από την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι καθοριστική για τη δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων . H οποιαδήποτε καθυστέρηση έχει σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη υποβολή των εντύπων στους ξένους φορείς με συνέπεια την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Για τους ανωτέρω λόγους καλείστε με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων να προβείτε στην εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων σας για παροχές που αφορούν προηγούμενα έτη από 01-01-2002 έως 31-12-2011 το αργότερο έως 31-11-2012.

Σας παρακαλούμε για την πιστή τήρηση όλων των ανωτέρω και την άμεση ανταπόκρισή σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ