Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2012 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων και παράταση προθεσμίας αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεωνΑθήνα 13/2/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256, 258 & 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2012 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων και παράταση προθεσμίας αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεων»

Λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 10/2/2012, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε την παράταση μέχρι 13/2/2012 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2012 που υποβάλλονται στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων.

Ομοίως, μεταβολές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις οποίες ως ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας προκύπτει η 10/2/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 13/2/2011.

Το αυτό ισχύει για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων από ασφ/νους και εργοδότες.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ