Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 29/2/2012Αθήνα 29 / 2 / 2012
Αριθμ. Πρωτ. Ε10/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 29/2/2012 » .

Λόγω της τρίωρης πανελλαδικής στάσης εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΟΤΟΕ για την 29/2/2012, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει την 29/2/2012 παρατείνεται μέχρι την 2/3/2012.

Ομοίως μεταβολές εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομ/κών έργων για τις οποίες, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας είναι η 29/2/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 2/3/2012.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ