Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/229/24.4.2015
Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη τη χώρα

 

Αθήνα 24 / 4 / 2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 229

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242 – 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : « Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη τη χώρα ».

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 7/2014 και 63/2014 Εγκ και τα Ε40/60/26.2.2015 και Ε40/206/24.3.2015 Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις με αριθ. Φ.30202/17356/669/18.9.2014 (ΦΕΚ 2608/30-09-2014 τ. Β΄) και Φ.30202/14889/518/2.7.2013 (ΦΕΚ. 1753/18-07-2013 τ. Β΄) Υ.Α του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά με την Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις επεκτείνεται πλέον η ασφαλιστική κάλυψη, για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων όλης της χώρας, που κατ΄ εξαιρέσει μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.

Κατά συνέπεια και προς αποφυγή παρερμηνειών δεν τροποποιείται η ασφαλιστική κάλυψη των απασχολούμενων στα ξενοδοχεία, παρά μόνο στις περιοχές που μέχρι σήμερα ήταν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης τ. Τ.Α.Ξ.Υ., κατά το σκέλος της ασφαλιστικής κάλυψης εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για τους εν λόγω απασχολούμενους η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, ως δεύτερη εγγραφή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ