Απόδοση της παρακρατηθείσας, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ, στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠΑθήνα 16 / 4/2013
Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Απόδοση της παρακρατηθείσας, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ, στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιο 77/12

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 και είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως φορέα συνταξιοδότησης, να παρακρατεί από την σύνταξη των εν λόγω συνταξιούχων, πρώην μισθωτών της ΕΥΔΑΠ την αναλογούσα κράτηση ασθένειας (4%) και να την αποδίδει στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν αρχίσει να αποδίδουν την ανωτέρω εισφορά σε Λογαριασμό της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Οι ανωτέρω οδηγίες ως προς την απόδοση της εισφοράς κλάδου ασθενείας τροποποιούνται ως προς την Υπηρεσία απόδοσης των αναλογουσών ποσών και συγκεκριμένα αρχής γενομένης από την πληρωμή σύνταξης μηνός Μαΐου 2013 η απόδοση θα γίνεται συγκεντρωτικά από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι μεμονωμένα από τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνεπώς, οι αποδόσεις από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνουν μέχρι την πληρωμή σύνταξης μηνός Απριλίου 2013.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το ανωτέρω θέμα, θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ