Κατάταξη στην 15η ασφαλιστική κλάση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2013, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχέςΑθήνα 17 /7/2013
Αριθμ. Πρωτ. Α22/392/920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου – Ε.Μερκούρη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
210 52 15 273
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Κατάταξη στην 15η ασφαλιστική κλάση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2013, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές.

Σας γνωστοποιούμε ότι οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ΄(άρθρα 90-95) του Κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι μέλη των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, με την υπ’ αριθμ.325/41/16-5-2013 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκ/τος Αθηνών κατατάχθηκαν για την χρονική περίοδο 1/1/13 έως 31/12/13 στην δέκατη πέμπτη (15η) ασφαλιστική κλάση, οι δε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κεφ.ΙΓ΄του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορίζονται σε 25 κατά μήνα.

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανωτέρω ασφαλιστικής κλάσης, όπως τούτο διαμορφώνεται με το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία( άρθρο 13 παρ.2 του Ν.1976/1991), θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών, εφόσον η χρονική περίοδος ισχύος της κλάσης αυτής εμπίπτει στον κρίσιμο χρόνο, που οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών.

Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι οι εξής:

Α) Ο Πανελλήνιος Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.

Β) Ο Α΄ Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.

Γ) Ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος.

Παρακαλούμε τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ