Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δήλωση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Α.Μ.Κ.Α. και του Α.Φ.Μ. από τους συνταξιούχουςΑθήνα, 30/5/2013
Αριθ. Πρωτ. Σ00/75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δήλωση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Α.Μ.Κ.Α. και του Α.Φ.Μ. από τους συνταξιούχους».

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ30/35/26.3.2013 Γενικό Έγγραφο

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ., με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους, αφού μεριμνήσουν για την έκδοση των στοιχείων αυτών, μπορούν να μεταβούν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να δηλώσουν τα ως άνω στοιχεία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο ως άνω σχετικό Γενικό Έγγραφο.

Ειδικά οι κάτοικοι εξωτερικού που τυγχάνει να βρίσκονται στην Ελλάδα και οι οποίοι ανήκουν στο Περιφ/κό Υποκατάστημα Αθηνών, μπορούν να απευθύνονται για τη δήλωση των στοιχείων Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. μόνο στο συγκεκριμένο Υποκατάστημα (Αγησιλάου 48). Παράλληλα, για την εξυπηρέτησή τους παραμένει ενεργή και η ηλεκτρονική εφαρμογή «Πληροφόρηση Κατοίκων Εξωτερικού» στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

Επίσης, μετά τη δήλωση των απαιτούμενων στοιχείων, μπορούν να πληρώνονται – αυθημερόν – από το Υποκατάστημα τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013, με ένταλμα που θα εκδίδεται μέσω Ο.Π.Σ.

Επισημαίνεται ότι εφόσον οι συνταξιούχοι δηλώσουν τα ανωτέρω στοιχεία μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη σύνταξη μηνός Ιουλίου με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Εφόσον η καταχώρηση των στοιχείων τους γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, θα πληρωθούν μεν τη σύνταξη μηνός Ιουνίου από το υποκατάστημα αλλά θα πρέπει να επανέλθουν στο υποκατάστημα για την πληρωμή του επόμενου μήνα, οπωσδήποτε όμως μετά την επίσημη ημερομηνία πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουλίου 2013.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Μ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ