Ενημέρωση των στοιχείων των συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 09/05/2013Αθήνα, 25/4/2013
Αριθ. Πρωτ. Σ00/59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των στοιχείων των συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 09/05/2013.»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ00/35/26.3.2013 Γενικό Έγγραφο

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, και κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την αναστολή της σύνταξης όσων συνταξιούχων δεν είναι καταχωρημένα στα αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε ο Α.Μ.Κ.Α. είτε ο Α.Φ.Μ., σας ενημερώνουμε ότι η σύνταξη μηνός Μαΐου θα καταβληθεί κανονικά και δεν θα ανασταλεί.

Προκειμένου, όμως, να μην ανασταλεί η σύνταξη μηνός Ιουνίου, οι συνταξιούχοι θα πρέπει είτε με την παρουσία τους στο αρμόδιο υποκατάστημα πληρωμής είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών « Πληροφόρηση συνταξιούχων για Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.» και «Πληροφόρηση συνταξιούχων εξωτερικού», να εισάγουν τα ελλείποντα στοιχεία (Α..Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.) μέχρι και την Τρίτη 9 Μαΐου 2013.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΗΝΤΟΥΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ