Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜΙ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/727/19.12.2012

Αθήνα, 19/12/2012
Αριθ. Πρωτ. Γ99/727

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΖΑΧΟΥ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
FAX : 210 52 15 277
Ε – mail: diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιο 11/11 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2013 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, για την πληρωμή Παροχών μέσω ΔΙΑΣ.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
20/12/201207/01/201315/01/2013
08/01/201324/01/201301/02/2013
25/01/201307/02/201315/02/2013
08/02/201321/02/201301/03/2013
22/02/201307/03/201315/03/2013
08/03/201321/03/201301/04/2013
22/03/201305/04/201315/04/2013
08/04/201322/04/201330/04/2013
23/04/201307/05/201315/05/2013
08/05/201323/05/201331/05/2013
24/05/201306/06/201314/06/2013
07/06/201320/06/201301/07/2013
21/06/201305/07/201315/07/2013
08/07/201324/07/201301/08/2013
25/07/201306/08/201314/08/2013
07/08/201322/08/201330/08/2013
23/08/201305/09/201313/09/2013
06/09/201323/09/201301/10/2013
24/09/201307/10/201315/10/2013
08/10/201323/10/201301/11/2013
24/10/201307/11/201315/11/2013
08/11/201321/11/201329/11/2013
22/11/201305/12/201313/12/2013
06/12/201319/12/201331/12/2013
20/12/201307/01/201415/01/2014