Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012 και παράταση προθεσμίας για την καταβολή τουΑθήνα, 19 / 3 / 2013
Αριθ. Πρωτ.: Γ99 / 157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΖΑΧΟΥ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012 και παράταση προθεσμίας για την καταβολή του»

ΣΧΕΤ. : α) η με αριθ. Πρωτ.83/21-12-2012 εγκύκλιος και
β) το αριθ.οικ.53144/27.12.2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ.7913/21.2.2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας είναι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ χωρίς να διαχωρίζονται από τον ΕΚΠΥ σε άμεσα ή έμμεσα μέλη.

Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, το επίδομα αεροθεραπείας θα χορηγηθεί για το έτος 2012 εκτός από τους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας (όπως σας έγινε γνωστό με την εγκύκλιο 83/13) και στους συνταξιούχους λόγω θανάτου και στα έμμεσα μέλη που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ο τρόπος καταβολής του επιδόματος θα γίνει από το τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και για τους έμμεσα ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η καταβολή του επιδόματος θα γίνει από τα τμήματα Παροχών μέσω ΟΠΣ-ΙΚΑ.

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι, ο ΕΟΠΥΥ παρέτεινε την τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31/3/2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ