Διευκρινίσεις για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων 29 έως 55 ετώνΑθήνα, 19 / 3 / 2013
Αριθ. Πρωτ. Α11 / 41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΖΑΧΟΥ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 272-4
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων 29 έως 55 ετών»

ΣΧΕΤ: εγκύκλιο 16/13 της Δ/νσης Παροχών

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και αναφορικά με τους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2014, η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται ανά εξάμηνο.

Η παράταση της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται με αποστολή FAX από τα υποκαταστήματα προς το HELP DESK Ομάδας Μητρώου. Στο έγγραφο θα αναφέρεται ο ΑΜΑ, ο ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, η κατηγορία και το διάστημα της παράτασης. (Fax: 210-3304936)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ