Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας του ιατρικού προελέγχου ΚΕ.Π.Α.Αθήνα , 14-06-2013
Αρ.πρωτ.Π51/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8
Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 5224181
FAX : 210 5215347
e-mail : diefanap@ika.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας του ιατρικού προελέγχου ΚΕ.Π.Α.»

Σε συνέχεια του με αριθμ.Π51/13/2013 εγγράφου μας, περί κατάργησης της υφιστάμενης διαδικασίας ιατρικού προελέγχου από 15/6/2013, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) , σας ενημερώνουμε ότι, για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από την υφιστάμενη διαδικασία στη νέα που σκοπό έχει τόσο την εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α., δεν καθίσταται προσωρινά υποχρεωτική η υποβολή του ενιαίου εντύπου «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας» προκειμένου να υποβληθεί το έντυπο « Αίτηση Αξιολόγησης ΚΕΠΑ» από τον πολίτη.

Κατόπιν τούτου και μέχρι να σας δοθούν νεότερες οδηγίες, είναι δυνατή η εφαρμογή της παράλληλης διαδικασίας ήτοι : α) ιατρικός προέλεγχος όπου δεν υπάρχει ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας, και β) εφαρμογή των συνημμένων οδηγιών σε περίπτωση υποβολής Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Ι.Ε.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

ΒΗΜΑ 1
ΟΘΟΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Καταχώρηση της αίτησης ως η υφιστάμενη κατάσταση

Στο πεδίο :

• Δικαιολογητικά: Εισάγονται εκτός των διοικητικών δικαιολογητικών και οι κωδικοί των ιατρικών εξετάσεων που αναφέρονται στις σελ.2 και 3 του Εισηγητικού φακέλου(Παρακλινικές εξετάσεις που αντικειμενοποιούν την πάθηση Πίνακας 2 (σελ.2 και σελ.3). Σημείωση: Αν εκ παραδρομής έχει παραληφθεί η αναγραφή τους από τον συντάκτη αναζητούνται με F9.

• Συντάκτης ιατρικής έκθεσης: Καταχωρούνται τα στοιχεία του συντάκτη ιατρού του Εισηγητικού φακέλου σελ.3 και με F10 αποδίδεται ο Αρ.πρωτ/λου της αίτησης.

BHMA 2
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλέγεται από τον πλοηγό το πεδίο Προέλεγχος αιτήματος

Ανακτάται η ήδη καταχωρημένη αίτηση και συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία ως εξής:

• Προέλεγχος – Στοιχεία προελέγχου: Εισάγεται στο πεδίο Ιατρός ο κωδικός 00-Διοικητικός υπάλληλος

• Ειδικότητα εξέτασης φακέλου : Εισάγεται ο κωδικός που αναγράφεται στο πεδίο Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης (Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας σελ.1)

• Νόσοι : Εισάγεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στην προέχουσα πάθηση με F9 στο πεδίο .

• Επιλέγεται και ολοκλήρωση καταχώρησης προελέγχου με F10.