Αρμόδιος φορέας για εξαίρεση από τον κλάδο ασθένειας σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ. Τροποποίηση οδηγιών της εγκ.176/84.Αθήνα 3/ 1/2013
Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αρμόδιος φορέας για εξαίρεση από τον κλάδο ασθένειας σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ. Τροποποίηση οδηγιών της εγκ.176/84».

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του Ν.Δ.4104/60, του Ν.1140/81, τις υπ’ αρ. 407/1669/31-1-83 και 408/3248/1974 Υπουργικές Αποφάσεις και του Π.Δ.668/61 οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) υπήχθησαν στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν αυτού, ο ΟΑΕΕ υποχρεούτο να παρακρατεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη κάθε συνταξιούχου το 4% και μαζί με τη δική του επιβάρυνση κατά 6% να τις αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι περιπτώσεις συνταξιούχων ΟΑΕΕ που ήταν συγχρόνως και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντιμετωπίζονταν, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ/τος 4277/62 και του άρθρου 17 του Ν.1469/1984.

Με την εγκύκλιο 176/84, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1469/1984, ορίσθηκε ότι , σε περίπτωση συρροής περισσότερων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλα Ειδικά Ταμεία, καταβάλλεται η προβλεπόμενη για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος εισφορά μόνο από τη μεγαλύτερη σε ποσό σύνταξη και δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ των άλλων, και ως προς την διαδικασία εξαίρεσης από τον κλάδο ασθένειας σε περίπτωση που η μικρότερη καταβαλλόμενη σύνταξη είναι του ΟΑΕΕ.

Για το λόγο αυτό, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ κάθε χρόνο υπέβαλλαν αιτήσεις προς τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως αρμόδια υπηρεσία, για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης.

Όμως, από 1/1/2012 με τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) , τόσο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και ο ΟΑΕΕ υποχρεούνται να αποδίδουν τις προβλεπόμενες εισφορές των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τους κατευθείαν στον ΕΟΠΥΥ, αφού πλέον δεν υφίσταται κλάδος ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αναφέρεται και στο με αριθ.Φ.80000/2623/22-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατόπιν τούτου, τροποποιούμε τις οδηγίες της εγκυκλίου 176/84 ως προς την αρμοδιότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εξαίρεση από τον κλάδο ασθένειας για τους διπλοσυνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, η οποία πλέον (εξαίρεση) θα διενεργείται από τον φορέα συνταξιοδότησης, που χορηγεί την μικρότερη σε ποσό σύνταξη.

Σε περίπτωση που η μικρότερη σε ποσό σύνταξη διπλοσυνταξιούχου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ) είναι του ΟΑΕΕ η απόφαση εξαίρεσης θα εκδίδεται από τον ΟΑΕΕ.

Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις των συνταξιούχων που έχουν υποβληθεί προς τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εξαίρεση από το κλάδο ασθένειας, θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το ποσό της σύνταξης και εάν διαπιστώνεται ότι το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ΟΑΕΕ είναι μικρότερο εν σχέσει με το ποσό που λαμβάνουν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που η μικρότερη σύνταξη είναι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η εξαίρεση θα διενεργείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ